+46 73 959 42 41 info@cstranslations.se

Medicin och medicinteknik

Därför är översättning viktigt

En korrekt och tydlig översättning kan vara avgörande för till exempel tillförlitligheten i en klinisk prövning eller patientens följsamhet i förhållande till en behandling. Om patienter eller forskningspersoner får felaktig eller svårtolkad information kan det få allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att anlita en översättare med specifik kompetens inom det aktuella området.

Det här kan jag hjälpa till med

Medicinöversättning är förstås ett oerhört brett område och ingen kan översätta allt. Jag arbetar huvudsakligen med översättning av patientinformation och marknadsföringsmaterial som rör läkemedel och medicintekniska produkter samt kliniska prövningar.

Vissa texter förmedlar viktig information samtidigt som de också ska vara säljande – till exempel en produktbroschyr om en blodsockermätare som vänder sig till patienter med nyupptäckt diabetes. Den typen av texter ställer höga krav på stil, ton och ordval, och detta har blivit något av en specialitet för mig.

Jag har många års erfarenhet av medicinöversättning och även praktisk erfarenhet från äldrevård och sterilteknik. Läs mer i spalten bredvid och under Meritförteckning.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, främst riktad till patienter. Engelska till svenska.
  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, riktad till patienter och vårdpersonal. Norska till svenska.
  • Översättning av produktbroschyr med patientinformation om stomiprodukter. Engelska till svenska.
  • Översättning av forskningsrapport om hjärtamyloidos. Engelska till svenska.
  • Översättning och uppdatering av bipacksedlar och produktresuméer för diverse olika läkemedelsprodukter. Engelska och danska till svenska.
  • Översättning av formulär för informerat samtycke för en mängd olika kliniska prövningar. Engelska och danska till svenska.

twitter_bird_logo linkedin_logo

info@cstranslations.se

+46 73 959 42 41

Glimmervägen 5A 752 41 Uppsala