+46 73 959 42 41 info@cstranslations.se

Översättning

CS Translations erbjuder översättningstjänster med inriktning på medicin och marknadsföring. Huvudfokus ligger på att hitta rätt översättning för varje kund och sammanhang – texten ska fungera och engagera, precis som om den vore skriven på svenska från början.

Här kan du få hjälp med översättningar till svenska från engelska, danska och norska.

Tips: söker du översättare för någon annan språkkombination, kanske från svenska till ett annat språk? Du hittar fler översättare hos Översättargruppen Oktagon och ännu fler hos Sveriges Facköversättarförening.

Välkommen med din förfrågan!

Exempel på tidigare uppdrag:

  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, främst riktad till patienter. Engelska till svenska.
  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, riktad till patienter och vårdpersonal. Norska till svenska.
  • Översättning och uppdatering av bipacksedlar och produktresuméer för diverse olika läkemedelsprodukter. Engelska och danska till svenska.
  • Översättning av lärobok i personcentrerad vård för sjukvårdspersonal, Personcentrerade arbetssätt inom vård – teori och praktik (Studentlitteratur 2021). Engelska till svenska.
Charlotte Sjögren
CS Translations | Glimmervägen 5A | 752 41 Uppsala | SWEDEN
+46 73 959 42 41 | info@cstranslations.se
Integritetspolicy
twitter_bird_logo linkedin_logo