Översättningar till svenska

som för dig närmare dina kunder

Juridik och finans

Samarbetsavtal, sekretessavtal, användarvillkor, uppförandekoder, personuppgiftspolicy/GDPR, finansiella rapporter, hållbarhetsrapporter m.m.

Medicin och medicinteknik

Bipacksedel/produktresumé (SPC/PIL), formulär för informerat samtycke (ICF), användarhandbok /bruksanvisning, informationsblad, produktbroschyrer m.m.

Marknadsföring, copy och transcreation

Alla typer av säljande texter – webbsidor, broschyrer och annat – där rätt stil och ton är avgörande för att nå ut till målgruppen.

Mer om mig

Jag som driver CS Translations heter Charlotte Sjögren och är verksam som facköversättare sedan 2007. Mitt modersmål är svenska och jag gör översättningar från engelska, danska och norska till svenska. Mina kunder finns huvudsakligen i Sverige och övriga Europa och är både språkföretag, förlag och företag verksamma inom olika områden som medicinteknik, hållbara produkter, konsultverksamhet m.m.

Vadå facköversättare?

Termen ”facköversättare” är kanske inte helt glasklar, men det är helt enkelt en benämning på översättare som jobbar med sakprosa – det vill säga det mesta utom skönlitteratur.

Utbildning

Min utbildning på Översättarprogrammet vid Uppsala universitet (fil. mag.-examen 2007) gav mig en fördjupad förståelse för översättningsprocessen, hjälpte mig att vässa min analytiska och stilistiska förmåga och gav mig verktyg för att förse mina kunder med den bästa översättningen för deras behov. Klicka på Meritförteckning om du vill läsa mer om min bakgrund och erfarenhet.

Rätt översättning för rätt sammanhang

Att ett och samma ord kan ha olika betydelse beroende på sammanhanget är de flesta införstådda med. Det är dock bara toppen av ett isberg när det gäller att arbeta fram en bra översättning som fungerar och når fram till mottagaren med avsedd effekt. Texten ska finjusteras och anpassas till kulturen och målgruppen, och rent generellt formuleras med samma stora omsorg som på originalspråket. Mitt mål är alltid att översättningen ska kännas naturlig för läsaren och upplevas som en originaltext skriven på svenska.

Självklart har det också avgörande betydelse vem texten riktar sig till, vilket syfte den har och hur den ska användas. Ska den locka köpare eller användare eller förmedla viktig information – kanske båda delarna? Hör av dig och berätta om din text så hjälper jag dig att ge den rätt form på svenska.

”Jag har samarbetat tätt ihop med Charlotte i flera översättningsprojekt inom medicinområdet. Hon har en otroligt säker språk- och stilkänsla och är en mästare på att få till ett idiomatiskt och läsarvänligt flyt i texterna. Dessutom är hon både noggrann och effektiv, och med sin breda kompetens och erfarenhet som översättare en klippa att förlita sig på som samarbetspartner."

Stina Dickens, medicinöversättare engelska till svenska, fil.mag., specialistsjuksköterska

”Vi har anlitat Charlotte under flera år och är mycket nöjda. Hon levererar hög och jämn kvalitet och våra kunder blir alltid nöjda när Charlotte har gjort översättningen. Det känns tryggt att anlita Charlotte och jag kan varmt rekommendera henne.”

Maria Lachonius, vd, Språkbolaget AB

”Vi har anlitat Charlotte för översättning av produktbeskrivningar till vår webbutik och varit mycket nöjda med resultatet. Charlotte är driven och initiativrik och en noggrann och pålitlig leverantör.”

Torbjörn Bjönness, vd, InfraVelo AB

Vanliga frågor om översättning

Varför behövs översättning?

Alla vet ju att svenskar är jättebra på engelska, så varför lägga resurser på att översätta till svenska? Ett enkelt test är att dra ut översta kökslådan och se om du kan namnge alla redskapen där – på engelska. Även den som är mycket duktig på engelska når snabbt sina begränsningar när det kommer till fackspråk inom ett specifikt område. Och då är matlagning ändå något som de flesta av oss kommer i kontakt med dagligen – tänk dig då att det handlar om en medicinteknisk produkt eller ett avtal med komplicerade juridiska formuleringar. Faktum är att mycket går förlorat när vi kommunicerar på ett språk som inte är vårt eget. Företag har därmed allt att vinna på att kommunicera med sina kunder och andra mottagare på mottagarnas eget språk.

Går det inte lika bra med automatisk översättning?

Handen på hjärtat: det finns ju verktyg på nätet där man kan få vilken text som helst översatt mellan vilka språk man vill, på bara några sekunder. Det är helt gratis och tillgängligt för alla – varför ska man då man betala någon för att göra en översättning?

Ja, det är helt gratis att göra en automatisk översättning med valfritt verktyg på nätet, men räkna med att resultatet också motsvarar prisnivån ”gratis”. Automatöversättning, eller maskinöversättning som det också kallas, kan vara ett utmärkt hjälpmedel om du till exempel vill skumma innehållet i en artikel i en utländsk tidning eller förstå betydelsen av ett citat på ett främmande språk i en bok. När det däremot handlar om viktigt material med hög synlighet, exempelvis företagets webbplats eller en produktbroschyr, är det synnerligen riskabelt att helt förlita sig på ett så trubbigt redskap som maskinöversättning. Att ett och samma ord kan ha olika betydelse beroende på sammanhanget är bara en liten del av problemet. Materialet måste också finjusteras och anpassas till kulturen och målgruppen, och rent generellt formuleras med samma stora omsorg som på originalspråket. Där når dagens maskinöversättningsteknik ännu inte hela vägen fram.

Vem ska man anlita?

I översättningsbranschen finns många stora aktörer som brukar kallas översättningsbyråer eller språkföretag. De har i regel ett stort nätverk av frilansande översättare knutna till sig vilket gör att de har stor kapacitet och kan täcka in ett stort antal av världens alla språk. Om du har behov av att få en text översatt till många olika språk, till exempel samtliga EU-språk, kan det vara enklast att kontakta en översättningsbyrå för att få en helhetslösning.

När du anlitar en översättningsbyrå tar en projektledare hand om hela processen från början till slut, och du har ingen direktkontakt med översättaren som arbetar med din text. Vid återkommande uppdrag kan det också bli olika översättare från gång till gång.

Vid sidan av de stora språkföretagen finns många mindre aktörer, både enskilda översättare och små grupper av översättare som samarbetar. Dessa leverantörer har generellt mindre kapacitet både vad gäller volym och antalet språk man kan hantera, men en fördel är att du har direktkontakt med ”din egen” översättare som blir expert på just ditt företags produkter eller tjänster och tonen i företagets marknadsföring. Med en mindre aktör och utan mellanhänder kan kostnaderna också bli lägre utan att du behöver välja ett budgetalternativ och riskera sämre kvalitet.

Hos Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) kan du läsa mer om att beställa och upphandla översättningstjänster.

Vad kostar det?

Priset för en översättning beräknas främst utifrån textvolymen, det vill säga antal ord eller sidor i dokumentet. Därför är det viktigt att uppge detta när du ber om en offert, så att du kan få en så snabb och precis kostnadsbedömning som möjligt.

Även tidsfaktorn spelar in: en mycket brådskande översättning som måste göras på obekväm arbetstid medför ofta expresstillägg, så god framförhållning kan löna sig.

En annan faktor som påverkar priset är filformat och eventuellt layoutarbete som behöver göras utöver själva översättningen. Generellt är Microsoft Office-dokument enklast att hantera. Vid mer komplicerade filformat och layoutbehov kan det bli nödvändigt att anlita en extern layoutare, DTP-expert eller liknande. Informera översättaren om vilket filformat det gäller och rådgör om hur det bäst kan hanteras.

Hur lång tid tar det?

Leveranstiden beror förstås helt på hur mycket text som behöver översättas. Översättning av ett kort pressmeddelande kan gå på en dag, medan mer omfattande projekt kan ta flera månader. God framförhållning är alltid att rekommendera – det skapar de bästa förutsättningarna för att översättaren ska kunna producera bästa möjliga översättning och att du blir nöjd, samtidigt som du slipper kostsamma expresstillägg.

Med detta sagt så vet vi alla att oförutsedda händelser inträffar och att god planering och framförhållning inte alltid räcker hela vägen – ibland blir det helt enkelt bråttom. Då kan det vara nödvändigt att två eller flera översättare delar upp ett projekt mellan sig för att det ska hinna bli klart i tid. För dig som beställare är det då en klar fördel om den leverantör du valt har möjlighet att själv rekrytera en eller flera andra översättare till projektet.

Jag som driver CS Translations har ett aktivt samarbete med flera andra aktörer i branschen för att till exempel kunna dela större projekt (givetvis med kundens godkännande), ordna med extern korrläsning och hänvisa kunder vidare när jag själv inte kan ta ett projekt. Som en del av det samarbetet är jag medlem i Översättargruppen Oktagon, som du kan läsa mer om här.

Hur går det till?

Du som beställare kontaktar den leverantör du valt ut och ber om en offert. Viktiga uppgifter att skicka med är källspråk och målspråk (till exempel: översättning från engelska till svenska), textens omfattning (antal ord eller sidor), filformat och inte minst ämnesområde och dokumenttyp – vad texten handlar om helt enkelt. Du blir sannolikt ombedd att skicka hela eller delar av dokumentet för påseende och det blir lättare för översättaren att ge ett exakt kostnadsförslag om du har möjlighet att göra det. Gäller det översättning av konfidentiella dokument eller särskilt känsligt material? Ange det i din förfrågan och rådgör med översättaren om hur dessa bäst ska hanteras.

Det är generellt bra att förse översättaren med så mycket information som möjligt, till exempel om målgruppen och hur texten ska användas – ska den publiceras på en webbplats, skickas ut till företagets medarbetare eller kunder, eller kanske publiceras i en branschtidning? Allt sådant är värdefullt för översättaren att veta och bidrar till ett slutresultat som träffar precis rätt i sitt sammanhang.

Översättaren kommer många gånger också att behöva ställa frågor under arbetets gång, till exempel om företagsintern terminologi, om en produkts funktion eller utseende eller om formuleringar som kan tolkas på olika sätt. Detta är inte ett tecken på okunnighet hos översättaren utan syftar enbart till att få fram exakt rätt översättning för just er. Ord kan ha många olika betydelser och sammanhanget är avgörande.

 

Fler frågor? Välkommen att höra av dig!