Meritförteckning

Charlotte Sjögren,
CS Translations

Bakgrund och utbildning

Jag arbetar på heltid med översättning i mitt eget företag,
CS Translations, sedan 2007. Mina kunder finns huvudsakligen i Sverige och övriga Europa och är både språkföretag, förlag och företag verksamma inom olika områden som medicinteknik, hållbara produkter, konsultverksamhet m.m.

Jag är utbildad på Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och tog examen (fil. mag.) 2007. Innan dess har jag även studerat franska i Frankrike och arbetat inom äldreomsorgen samt med sterilisering av kirurgiska instrument och annan utrustning.

Jag är fullvärdig medlem av Sveriges Facköversättarförening (kräver minst fem års erfarenhet med referenser) sedan 2013 och medlem av Översättarcentrum (kräver minst en utgiven översatt bok med ISBN-nummer) sedan 2021.

Eftersom så kallad CV-kapning är ett problem inom översättningsbranschen väljer jag att inte publicera fullständigt CV på webben men lämnar ut detta på begäran.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, främst riktad till patienter. Engelska till svenska.
  • Översättning och uppdatering av bipacksedlar och produktresuméer för diverse olika läkemedelsprodukter. Engelska och danska till svenska.
  • Översättning av e-utbildningsmaterial för säljare. Engelska, danska och norska till svenska.
  • Översättning av produktbroschyrer om medicintekniska produkter, hårvårdsprodukter, grillar, utrustning för skötsel och förvaring av cyklar och mycket annat. Engelska, danska och norska till svenska.
  • Översättning av samarbetsavtal, användarvillkor för webbplatser och programvara, personuppgiftspolicyer och liknande. Engelska, norska och danska till svenska.
  • Styrelseledamot i Sveriges Facköversättarförening 2013–2017.
  • Timlärare på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet 2018–2023.