Juridik och finans

Varför är översättning viktigt?

Visst är det så att det ofta går bra att använda engelska som ett lingua franca, men sanningen är att mycket går förlorat när vi kommunicerar på ett språk som inte är vårt eget. Företag har därmed allt att vinna på att kommunicera med sina kunder och andra mottagare på mottagarnas eget språk.

Det är också så att vem som vill kan göra en sekundsnabb automatisk översättning med valfritt verktyg på nätet, men räkna med att resultatet också motsvarar prisnivån ”gratis”. När det handlar om viktigt material med hög synlighet, som företagets webbplats eller årsredovisning, är det en mycket dålig idé att helt förlita sig på ett så trubbigt redskap som automatöversättning. Materialet måste finjusteras och anpassas till kulturen och målgruppen, och rent generellt formuleras med samma stora omsorg som på originalspråket. Där når tekniken ännu inte hela vägen fram.

Det här kan jag hjälpa till med

Noggrann och tillförlitlig översättning av företagets juridiska och finansiella dokument som avtal, policyer, rapporter och liknande.

För vissa typer av dokument kan det vara nödvändigt att anlita en av Kammarkollegiet auktoriserad translator, i vilket fall jag rekommenderar webbplatsen för Föreningen Auktoriserade Translatorer, där det finns möjlighet att söka direkt efter denna typ av översättare. Detta kan till exempel gälla domar, polisutredningar, stämningar eller lagtexter. För de flesta typer av dokument går det dock lika bra att vända sig till en erfaren översättare med rätt kompetens inom det aktuella området.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Översättning av samarbetsavtal/SLA. Engelska, norska och danska till svenska.
  • Översättning av användarvillkor för webbplatser och programvara. Engelska till svenska.
  • Översättning av personuppgiftspolicyer för olika företag. Engelska till svenska.
  • Översättning av hållbarhetsrapporter. Engelska till svenska.
  • Översättning av marknadsprognoser för investerare. Engelska och danska till svenska.
  • Översättning av delårsrapporter för ett medicinteknikföretag. Engelska till svenska.