Medicin och medicinteknik

Därför är översättning viktigt

En korrekt och tydlig översättning kan många gånger vara avgörande för till exempel tillförlitligheten i en klinisk prövning eller patientens följsamhet i förhållande till en behandling. Om patienter eller forskningspersoner får felaktig eller svårtolkad information kan det få allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att anlita en översättare med specifik kompetens inom det aktuella området.

Det här kan jag hjälpa till med

Medicin är förstås ett oerhört brett område med många underområden, och ingen kan översätta allt. Jag arbetar huvudsakligen med översättning av patientinformation och marknadsföringsmaterial som rör läkemedel och medicintekniska produkter samt kliniska prövningar.

Vissa texter förmedlar viktig information samtidigt som de också ska vara säljande – det kan till exempel gälla en produktbroschyr om en blodglukosmätare som vänder sig till patienter med nydiagnostiserad diabetes. Den typen av texter ställer höga krav på stil, ton och ordval, och detta har blivit något av en specialitet för mig.

Jag har många års erfarenhet av medicinöversättning och även praktisk erfarenhet från äldreomsorg och sterilteknik. Läs mer i spalten bredvid och under Meritförteckning.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, främst riktad till patienter. Engelska till svenska.
  • Översättning av texter till en medicinsk databas med information om olika sjukdomstillstånd, ingrepp och behandlingar, riktad till patienter och vårdpersonal. Norska till svenska.
  • Översättning av produktbroschyr med patientinformation om stomiprodukter. Engelska till svenska.
  • Översättning av forskningsrapport om hjärtamyloidos. Engelska till svenska.
  • Översättning och uppdatering av bipacksedlar och produktresuméer för diverse olika läkemedelsprodukter. Engelska och danska till svenska.
  • Översättning av formulär för informerat samtycke för en mängd olika kliniska prövningar. Engelska och danska till svenska.