Marknadsföring, copy och transcreation

Texter som säljer

Marknadsföring handlar om att nå fram och slå an en sträng hos mottagaren, och ofta läggs stora resurser på att ta fram säljande texter med exakt rätt stil och ton på originalspråket. Självklart måste samma omsorg läggas ner på översättningen om effekten ska bli densamma på andra marknader. Mottagaren ska uppleva översättningen som en originaltext. Detta gäller vid professionell översättning av de flesta texttyper, men är särskilt viktigt när det gäller texter som ska vara säljande. Jag ser till att hitta det rätta tonläget så att texten flyter bra, talar till läsaren och fyller sin tänkta funktion – så att du kan nå fram till din målgrupp.

Transcreation, vad är det?

Transcreation innebär att gå steget längre från den så kallade källtexten, originalet, och snarast skapa en helt ny text med utgångspunkt från innehållet i originaltexten. Det kan till exempel vara aktuellt om det finns stora skillnader mellan källkulturen och målkulturen. Gränsen mellan en friare översättning och transcreation är förstås flytande, men generellt innebär transcreation en mer omfattande bearbetning. Hör av dig så diskuterar vi vad som passar bäst för din text!

Läs mer om transcreation på Wikipedia